Profil

Data Sekolah

Nama Sekolah : SMA Negeri 3 Pasuruan

Status : Negeri

NPSN : 20535474

NSS : 1.05.66.01.010

Alamat Sekolah : Jl. Simpang Slamet Riyadi no 144

Desa                                   : Sebani

Kota                                    : Pasuruan

Propinsi                              : Jawa Timur

Nomor Telpon                   : (0343) 626646

Web                                      : sman3pasuruan.sch.id

Email                                   : [email protected]

Kepala Sekolah

Identitas Diri

  1. Nama Lengkap : Tri Saguh Noto Bawono, S.Pd
  2. NIP : 19621508 198612 1 006
  3. Pangkat Gol./Ruang : Pembina / a
  4. Tempat/Tgl.lahir : Malang, 15 Agustus 1962
  5. Jenis Kelamin : Laki-laki
  6. Agama : Islam
  7. Status Perkawinan : Kawin
  8. Alamat Rumah             : Taman Wijaya no.6 Pasuruan (67116)